Thông điệp

Nằm mơ thấy bạn gửi tin nhắn có nghĩa là bạn sẽ thấy mình đang ở trong một tình huống khó chịu. Nằm mơ thấy mình nhận được tin nhắn gợi ý thay đổi một số vấn đề.