Con trai

Chiêm bao thấy trai trong giấc mơ cho thấy rằng bạn sẽ có một sự gia tăng tài sản nhỏ và nó sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui.