Kính lúp

Mơ thấy hoặc sử dụng kính lúp cho biết rằng một điều gì đó trong cuộc sống của bạn cần được kiểm tra và xem xét từ một khía cạnh khác. Đánh giá cao giá trị thực của từng chi tiết phù hợp với các dự án trong tương lai của bạn.