Men

Mơ thấy men chỉ ra một cuộc tìm kiếm tâm linh. Bạn cần nhìn lại bản thân để hoàn thiện tâm hồn. Mặt khác, men bia là biểu tượng của năng lượng tái tạo của bạn hoặc sự nhiệt tình gia tăng cho một ý tưởng hoặc một dự án.