Đậu lăng

Mơ thấy đậu lăng chỉ ra những vấn đề nhỏ, khó khăn và rắc rối trong nhà.