Nguyệt quế

Mơ thấy nguyệt quế tượng trưng cho sự thành công. Bạn sẽ vượt qua một nhiệm vụ khó khăn và bạn sẽ được thưởng cho việc làm tốt.