Bút chì

Giấc mơ của một cây bút chì cho thấy rằng không ai là hoàn hảo. Bạn cần chấp nhận bản thân với tất cả những điểm không hoàn hảo của mình và nhìn vào bên trong con người mình. Mơ thấy cây bút chì cũng cho thấy bạn đang tạo ra tác động tạm thời. Nó cũng có thể gợi ý rằng mối quan hệ với ai đó có thể không kéo dài. Mơ thấy đang gọt bút chì cho thấy bạn cần phải linh hoạt hơn trong suy nghĩ, lắng nghe những gì người khác nói và đừng bác bỏ quan điểm của họ quá nhanh.