Thẩm phán

Mơ thấy thẩm phán có nghĩa là bạn có thể cảm thấy tội lỗi về điều gì đó và bạn đang lo sợ. Nó cũng chỉ ra những phức tạp trong lao động, tranh chấp và trừng phạt.