Cỏ dại

Mơ thấy chuẩn bị cỏ dại cho thấy bạn cần phải thoát khỏi một số tình huống khó chịu. Mặt khác, chuẩn bị một số loại thảo mộc có nghĩa là đã đến lúc thoát khỏi sự đố kỵ trong các mối quan hệ trong tương lai. Mơ thấy cỏ dại có nghĩa là bạn có thể loại bỏ một số ý tưởng hoặc mong muốn cũ. Cỏ dại là biểu tượng của sự lãng quên. Cỏ dại cũng có thể đại diện cho tình bạn hoặc các mối quan hệ đã đi sai hướng.