Thai nhi

Mơ thấy một bào thai tượng trưng cho sự phát triển của một mối quan hệ hoặc ý tưởng mới trong cuộc sống của bạn. Một cái gì đó sáng tạo sắp xảy ra. Nằm mơ thấy một bào thai xấu xí có nghĩa là bạn sẽ giải quyết được một số vấn đề khó khăn trong cuộc sống hoặc trong một mối quan hệ.