Nóng bức

Cảm thấy nóng trong giấc mơ có nghĩa là niềm vui và sự hài lòng về thành quả của bạn. Ngoài ra, một cái gì đó nóng hoặc ấm tượng trưng cho hy vọng và tình yêu vô điều kiện.