Rác

Thấy rác trong giấc mơ cho thấy rằng bạn đang sử dụng quá nhiều năng lượng trong một tình huống nào đó. Giấc mơ cũng có thể chỉ ra rằng bạn đang hoang phí và bạn nên suy ngẫm về cuộc sống của mình. Bạn có thể cố gắng đầu tư sức lực của mình vào một hướng khác. Nó đồng nghĩa với sự lừa dối, vô ơn của người mình yêu. Nếu rác được quẹt có nghĩa là bạn sẽ bị thiệt hại về vật chất.