Đà điểu

Nhìn thấy một con đà điểu trong giấc mơ của bạn cho thấy rằng bạn không phải đối mặt với thực tế và sống trong một thế giới của riêng bạn. Bạn có thể từ chối hoặc không sẵn sàng chấp nhận một tình huống. Ngoài ra, đà điểu tượng trưng cho sự thật và công lý.