Tên nick

Nghe thấy một biệt hiệu trong giấc mơ của bạn, đại diện cho cảm xúc và ký ức của bạn về người mà biệt hiệu đó được nhắc đến. Nếu biệt danh không quen thuộc, thì nó có thể là một cách chơi chữ hoặc một ẩn dụ. Mơ thấy ai đó đang gọi bạn bằng biệt danh cho thấy bạn đang cố gắng thay đổi cách nhìn của bạn và những người khác.