Thiên thần

Nằm mơ thấy thiên thần hoặc thánh nhân là dấu hiệu của một thời kỳ hòa bình và thịnh vượng. Tin vui vây quanh bạn và sẽ khiến bạn vui mừng khôn xiết.