Phẫn nộ

Bị xúc phạm hoặc xúc phạm trong giấc mơ của bạn, có nghĩa là bạn sẽ nhận được một bất ngờ tốt đẹp. Trong trường hợp bạn là người xúc phạm người khác, đó là một dấu hiệu cho thấy các dự án và suy nghĩ mơ mộng sẽ thất bại.