Hovel

Nằm trong giấc mơ có nghĩa là một số hành vi của bạn sẽ dẫn đến những hậu quả khó chịu, có hại cho cuộc sống thân mật và gia đình, không chỉ của bạn mà còn của những người thân của bạn.