Công việc

Nếu trong giấc mơ mà người nằm mơ đang làm việc thì đó là dấu hiệu cho thấy người đó đang phải trải qua những khó khăn và cố gắng vượt qua hoàn cảnh què quặt. Nếu công việc tiến hành khó khăn hoặc rất nặng nhọc, đó là một thông báo rằng tình hình sẽ sớm thay đổi và cuối cùng bạn sẽ chiến thắng vượt qua những đau đớn và mệt mỏi.