Quân dai

Nằm mơ thấy nhiều quần, và tệ hơn nếu chúng không có tổ chức, cho thấy có nguy cơ mất uy tín do thái độ không phù hợp hoặc do mưu đồ của người khác. Nằm mơ thấy mình đang ráo riết tìm kiếm một chiếc quần để mặc vào báo hiệu rằng người mơ đang sống trong tâm trạng hoang mang vì những vấn đề không thể giải mã hoặc không thể giải mã được. Mơ thấy mình đang mặc quần nhưng không đúng cách, và tệ hơn nếu chiếc quần là của người khác, cho thấy rằng có những hy vọng hão huyền đang làm thay đổi tính cách của người mơ.