Đôi mắt

Nằm mơ thấy đôi mắt đang quan sát người mơ có thể báo hiệu phần nào những kẻ thù tiềm ẩn đang theo dõi người mơ và tìm cơ hội làm hại người đó.