Đá mài

Nằm mơ thấy một viên đá mài là một biểu tượng cũ của mối quan tâm thường xuyên. Nằm mơ thấy mình đang làm việc với một viên đá mài cho thấy người nằm mơ phải có tính kiên trì thì mới có thể đạt được bất cứ điều gì mà mình mong muốn. Nằm mơ thấy dụng cụ mài trên đá mài ám chỉ rằng người nằm mơ sẽ cần sự trung thực, nghị lực và trí thông minh để đạt được thành công như mong muốn.