Ống sáo

Giấc mơ về một cây sáo hoặc bất kỳ nhạc cụ hơi nào khác gợi ý một bữa tiệc phù phiếm quá mức sắp tới. Khi dụng cụ bị vỡ hoặc bị hư hỏng nặng, điều đó cho thấy người mơ tự phê bình vì đã lừa dối lòng tin và sự tin cậy của bạn bè, đối tác, v.v. của mình. Mơ thấy bạn đang nghe nhạc do sáo hoặc các nhạc cụ hơi khác tạo ra cho thấy rằng bạn (đặc biệt nếu bạn là phụ nữ) sẽ phải bảo vệ danh dự của mình hoặc danh dự của một thành viên trong gia đình. Mơ thấy bạn đang thổi sáo cho thấy rằng bất kể âm mưu chống lại bạn là gì, cuối cùng bạn sẽ làm tốt và bảo vệ danh dự của mình. Khi một người phụ nữ mơ theo cách này, điều đó gợi ý rằng cô ấy có khả năng chính thức hóa mối quan hệ lãng mạn với quân nhân hoặc một người thường mặc đồng phục.