Đồ chơi

Sở hữu, mua hoặc chơi với một món đồ chơi là một dấu hiệu của tình yêu bất chợt.