Chúa Giêsu Kitô

Nằm mơ thấy Chúa Giê-su hoặc nằm mơ thấy bạn đã nói chuyện với ngài có nghĩa là cuộc sống lâu dài, dễ dàng, vượt qua những trở ngại, hòa thuận và bình an.