Băng ghế

Nằm mơ thấy mình ngồi trên ghế đá ở nơi công cộng trong khi nói chuyện với người lạ cho thấy bạn phải tránh những điều bất cần và không nên dễ dàng tin tưởng người lạ. Đây là một lời cảnh báo thường được nhận bởi những người vô kỷ luật.