Khám nghiệm tử thi

Nếu trong giấc mơ, người mơ thấy khám nghiệm tử thi, nó chỉ ra một công việc kinh doanh đầy khó khăn. Nếu người mơ đang thực hành khám nghiệm, điều đó có nghĩa là những trở ngại không thể vượt qua sẽ được đưa ra. Nếu người nằm mơ là người được khám nghiệm tử thi, sẽ không lâu nữa anh ta sẽ phá sản, trừ khi anh ta có thể thay đổi kỹ năng quản lý tiền bạc của mình.