Cái cày

Giấc mơ này là một lời cảnh báo và có nghĩa rằng bạn phải giải quyết công việc của mình một cách siêng năng và ngừng chờ đợi vận may để giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn gặp phải, tìm kiếm kho báu bị chôn giấu hoặc chờ đợi để trúng số, bởi vì bạn sẽ không nhận được bất kỳ điều nào trong số đó . Một công việc được hoàn thành tốt là điều duy nhất mang lại cho bạn lợi nhuận.