Cây dương

Ai mơ trồng cây dương trải nghiệm sự thăng tiến nhanh chóng nhưng tạm thời. Loại bỏ lớp vỏ của cây là dấu hiệu của một tài sản được cải thiện. Nằm mơ thấy bạn chặt cây này có thể cho thấy một sự đổ nát ngay lập tức.