Absinthe

Người nằm mơ sẽ trải qua một nỗi đau về đạo đức hoặc thể xác, nếu người mơ thấy mình mua nó, điều đó có nghĩa là anh ta sẽ bị ốm; nếu người mơ bán nó, đó là một dấu hiệu đáng mừng.