Thuê

Nằm mơ thấy bạn đang trả tiền thuê nhà nghĩa là bạn tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nếu bạn mơ thấy mình nợ tiền thuê nhà và không thể trả được, điều đó có nghĩa là bạn nên cố gắng từ chối những ý tưởng bi quan và chán nản.