Cây linh sam

Mơ thấy cây linh sam hoặc rừng vân sam là một điềm báo tuyệt vời. Sự xuất hiện của cây linh sam trong giấc mơ thường làm sáng tỏ dự đoán kết quả. Tầm quan trọng và chất lượng của tán lá, kích thước hoặc vị trí của chúng ở đâu và được bao quanh như thế nào, là những tiêu chí giúp xác định dự đoán cho tương lai gần. Fir thường thông báo những sự kiện quan trọng làm thay đổi hoàn cảnh của người mơ. Cũng chỉ ra sự bình yên trong trái tim và tinh thần. Nếu trong giấc mơ mà người nằm mơ thấy mình hoặc người khác chặt cây linh sam thì đó là một lời cảnh báo rõ ràng rằng nên kiểm soát chi tiêu và thận trọng trong mọi vấn đề kinh tế.