Waltz

Nếu đó là trang phục khiêu vũ, thì điều đó cho thấy rằng để thành công với đối tác của mình, chúng ta phải trung thực. Nếu bạn khiêu vũ với người thân yêu của mình, điều đó cho thấy mối liên kết bền chặt giữa hai bạn. Nếu chúng ta ngã khi đang nhảy, thì giấc mơ như vậy cảnh báo chúng ta rằng chúng ta không kiêu ngạo như chúng ta nên làm. Nếu giấc mơ không thoải mái, thì nó ám chỉ mối quan hệ của chúng ta đang lo sợ.