Đồng phục

bộ đồng phục tượng trưng cho những bổn phận và nghĩa vụ mà xã hội dành cho chúng ta. Giấc mơ này thường tiết lộ rằng chúng ta đang phải chịu một hình thức ép buộc nào đó mà chúng ta muốn giải phóng bản thân. Nếu giấc mơ đi kèm với cảm giác đau khổ vì mặc đồng phục không đầy đủ, không gọn gàng hoặc có thái độ vô kỷ luật, thì điều đó có nghĩa là trong cuộc sống chúng ta phải chịu sự ràng buộc của nghề nghiệp, gia đình hoặc xã hội.