Ngưỡng

Nó tượng trưng cho sự ngăn cách giữa hai thế giới và giữa hai giai đoạn của cuộc đời. Giấc mơ báo trước rằng bạn đang tiến đến một thời điểm quan trọng của cuộc đời, trong đó định hướng về ước muốn và tham vọng của bạn sẽ thay đổi. Dừng lại trước ngưỡng cửa của một ngôi nhà và mong muốn được thực hiện bước đầu tiên, sau đó điều đó thể hiện mong muốn tham gia một cộng đồng nào đó của bạn, nhưng bạn vẫn chưa quyết định hoàn toàn. Nếu bạn dừng lại trước ngưỡng cửa của một ngôi nhà nào đó, nhưng không vượt qua nó, thì điều đó cho thấy bạn đang bảo vệ chính mình đến mức nào.