Khăn tắm

Tin vui và có lợi nếu khăn sạch. Nếu bẩn, nó chỉ ra những nghịch cảnh và nỗi buồn.