Ghế cầu nguyện

Sự cô độc về đạo đức. Sự từ bỏ. Đau buồn.