Quá trình

Bất chấp chúng ta là ai trong giấc mơ (luật sư, tài chính, bị cáo hoặc thẩm phán) trong thực tế, những gì chúng ta làm là để bào chữa, buộc tội hoặc phán xét bản thân.