Lông vũ

Khi chúng ta nhìn thấy chúng bay, điều đó cho thấy tinh thần của chúng ta nhẹ nhàng, không trọng lượng và có thể hiểu được tất cả những điều thuộc linh. Nếu chúng có màu trắng, thì nó thể hiện sự tuyệt vời và hạnh phúc. Nếu chúng có màu đen, thì nó tượng trưng cho phiền não và sự chậm trễ trong kinh doanh.