bờ biển

Khi chúng ta đến bãi biển từ một chiếc thuyền, điều đó thể hiện rằng chúng ta đã được cứu khỏi nguy hiểm. Nếu chúng ta từ trên cạn đi đến bãi biển và thấy biển lặng, thì giấc mơ như vậy cho thấy nỗi nhớ hoặc cần một khoảng thời gian thanh thản và thư thái. Nếu bãi biển rất đông đúc, thì điều đó có nghĩa là chúng ta mong muốn một cuộc sống rực rỡ mà chúng ta có thể tỏa sáng. Nếu bãi biển nhiều đá cuội thì chứng tỏ muốn có việc gì thì phải vượt qua muôn vàn khó khăn.