Mùi tây

Alibi liên quan đến những sự kiện mà không ai có thể tự đánh lừa mình.