Rời khỏi

Bóng tối thay đổi trong hoàn cảnh và công việc của chúng ta. Nếu chúng ta đi đến hoặc trở về từ nước ngoài và chúng ta hình dung các sự kiện của chuyến đi, nó đề cập đến sự thay đổi hoàn cảnh của chúng ta, đến một giai đoạn trong cuộc đời của chúng ta. Khi chuyến đi bắt đầu và kết thúc giấc mơ, hoặc đột nhiên chúng ta đang ở trong tình trạng lạc hướng, điều đó cho thấy hy vọng rằng có điều gì đó thay đổi trong cuộc sống của chúng ta (kèm theo cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ) hoặc lo sợ rằng điều gì đó thay đổi trong cuộc sống của chúng ta (kèm theo buồn và cảm giác sầu muộn). Nếu chúng ta mơ thấy những người khác đang đi đến một đất nước xa lạ, thì điều đó báo trước rằng các đối thủ của chúng ta sẽ rời cuộc chiến.