Phép thuật, thuật sĩ

Nó tiết lộ rằng chúng ta đang ở trong một tình huống dường như không thể giải quyết và mong muốn một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra và giúp chúng ta thoát khỏi nó.