Súng cao su

Mơ thấy súng cao su đồng nghĩa với việc chúng ta nhận ra sự bất lực của chúng ta trước số phận và mong muốn trả thù của chúng ta.