Bài tiết

Nằm mơ thấy phân, điềm báo có lợi bất ngờ. Thao tác với chúng: Nếu chúng được sử dụng để làm mô hình như thể đất sét thể hiện tình yêu đối với nghệ thuật. Nếu nó đi kèm với bạo dâm hoặc sợ hãi, nó chỉ ra một chứng rối loạn nhân cách. Đi đại tiện: Nếu khó đi đại tiện, điều đó phản ánh lòng tham và mong muốn thống trị. Nếu bạn bị tiêu chảy cho thấy xu hướng lãng phí. Nếu đại tiện bình thường, nó thông báo lợi ích kinh tế.