Lỗi

Nếu bạn đã phạm lỗi, bạn nên cẩn thận hơn để không làm tổn thương tình cảm của người khác. Nếu người khác phạm lỗi, sẽ có người làm cho bạn tốt.