Cái bụng

Nếu chúng ta không bị đau dạ dày trong thực tế giấc mơ này báo trước những khó khăn và rắc rối.