Táo gai

Điềm báo của hy vọng và tình yêu. Nếu chúng ta nhìn thấy nó nở hoa trong chính cây của nó thì tình yêu sẽ là sự thật. Nếu đó là một bó hoa này, điều đó thông báo một chuyện nhỏ.