Spike, Sprig

Đó là biểu tượng của sự phát triển, khả năng sinh sản và trưởng thành. Nếu chúng đầy đặn và chín, nó tượng trưng cho sự giàu có tối đa. Rỗng và khô có nghĩa là nghèo đói tối đa.