Bếp

Làm sạch bếp trong giấc mơ có nghĩa là mục đích sửa đổi mới, một bước ngoặt mà bạn muốn thực hiện cho cuộc sống của mình. Bếp là biểu tượng cho sự nỗ lực cải tiến.