Dominoes

Chỉ những thú vui hồn nhiên. Nếu chúng ta đặt quá nhiều đam mê vào trò chơi và đánh mất đó là dấu hiệu của sự bất cần. Nếu chúng tôi giành chiến thắng, điều đó cho thấy chúng tôi muốn được tâng bốc.